gorsel/isitme-1598359379.jpg

Sağlıklı bir iletişim kişinin kendisini

Sağlıklı bir iletişim kişinin kendisini

Sağlıklı bir iletişim kişinin kendisini
  • 25/08/2020

Sağlıklı bir iletisim kişinin kendisini ifade etmesini gerektirir.İsitme engeli olan bireyler düşüncelerini ve bilgilerini anlatmakta zorluk çekerler,bu durum onlarda özgüven eksikligine sebep olmaktadır.Osmaniye Şirinler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işitme alanında ilktir.İsitme modülünü Osmaniye'de alan ilk alan Şirinler Özel Eğitim merkezidir.Amacimiz işitme yetersizliği bulunan bireyleri yaşıtları düzeyinde dil ve konuşma becerilerini geliştirmektir.                                       

İŞİTME  ENGELİ NEDİR?

    *İşitme kaybı: Bireyin işitme hassasiyetini doğumdan önce veya doğumdan sonraki sebeplerle sesleri duyma özelliğini kısmen veya tamamen kaybetmesine denir.       

    * İşitme Engeli: Bireyin odyogram adiverilen grafikteki herhangi bir frekanstaki sesleri isitememesi halidir.          

    * İşitme Engelli Birey: İşitme yetersizliğinden dolayı özel eğitime ihtiyacı olan bireylerdir.

    * İşitme Engelinin Nedenleri: Doğum öncesi ,doğum sırası ve doğum sonrası olarak sınıflandırılır.

    *İşitme Engelinin Türleri:

      1—Sagirlik

       2—Agir işitme

       3—İletimsel işitme özürü

       4—Duyusal —Sinirsel işitme özürü

      5—Merkezi işitme özürü

      6—Pisikojenik işitme özürü

      7—Fonksiyonel işitme özürü dür.

İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN OZELLİKLERİ

         İşitme engelli çocuklar isitmedeki yetersizlikleri den dolayı diğer çocuklara göre gelişim alanlarında farklılıklar gösterir.

  • Sesleri duymadaki yetersizlikleri nden dolayı dil kazanımları tam olarak gerceklesemeyebilir.
  • Soyut düşünme becerileri zayıf olabilir
  • Okuma yazma becerilerini kazanmada problem görülebilir.
  • Kendini ifade etmekte zorluk çektikleri için topluma uyum sağlamakta zorluk çekerler.
  • İşitme yetersizlikleri den dolayı sosyal ve duygusal gelişimleri olumsuz  etkilenebilir.
  • Denge ve genel koordinasyon gerektiren becerilerde başarı daha düşük olabilir .

İŞİTME CİHAZLARININ ÖNEMİ

Çocuklarda konuşma hayatlarının İlk aylarında mirildanma,babildama evreleri ile başlamaktadır ,bunun için normal işitmeye sahip olmaları gerekmektedir.Bunun yanı sıra çocuklardaki işitme kaybı çocuğun fil gelişim yönü ve okul  başarısı gibi pek çok alanda olumsuz etkiler doğurur.Bu nedenle de çocuğun bir an önce cihaz takması önemdir.

Biz Osmaniye Şirinler. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak  işitme yetersizliği olan bireylerin. İşitme  kalıntılarını. En üst düzeyde kullanmalarını. ve yaşıtları seviyesinde dil ve konuşma becerilerini geliştirmelerini ,sosyallesmelerini , iletişim becerilerini günlük yaşamda. kullanmalarını hedefleyip  kendimizi olumlu donutler sayesinde geliştirmekte ve öğrencilerimize faydalı olmaya devam etmekteyiz.OKBlog
OKBlog

İlk Yorum Yapan Sen Ol