gorsel/otizm-1600031732.jpg

Otizmli Çocuklarda Problem Davranışlar

Otizmli Çocuklarda Problem Davranışlar

Otizmli Çocuklarda Problem Davranışlar
  • 14/09/2020

Osmaniye Özel Şirinler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizin öğretmenlerinden Didem hanımın Otizm üzerine yazmış olduğu bilgilendirici yazı

Problem davranışları tanımlamak zor olsa da en kapsamlı olarak şu tanımı yapabiliriz : problem davranışlar yoğunluk, sıklık ve süre açısından kültürel normlara uymayan, bireyin kendisi ve çevresindekiler için tehlikeli olan ve bireyin toplumsal alanlara ulaşmasını ciddi olarak engelleyen davranışlardır.(Emerson 2001).

Otizmli bireylerin çoğunda çeşitli problem davranışlar görülmekte, bu davranışlar grubun tipik özellikleri arasında sayılmaktadır. Otizmin tanımında sosyal ve iletişim becerilerindeki yetersizliklerden söz edilir. Bunun yanı sıra kendini uyarıcı davranışlar( tekrarlayıcı hareketler) da otizm tanısı koyarken dikkat edilen faktörlerdendir. Bu davranışlar dışında kalan yönergelere uymama, öfke nöbetleri, saldırgan davranışlar ile kendine zarar verici davranışlar tanı ölçütü olarak kabul edilmeseler de otizm tanısı olan çocuklarda yaygın olarak gözlemlenmektedir.

Problem davranışlar otizmli bireylerin yaşamlarını olumsuz yönde etkilemekte, akranlarıyla etkileşim kurmalarını engelleyerek çocukların sosyal olarak geri planda kalmalarına neden olmaktadır. Anne, babalardaysa ciddi düzeyde stres yaratmaktadır. Bu nedenle otizmli çocukların eğitim programlarından yararlanmaları, genel eğitim ortamlarına devam edebilmeleri ve topluma katılımlarını arttırmak için problem davranışları azaltmak, ortadan kaldırmak ve önlemek için müdahale programları hazırlanmalıdır .

Osmaniye Şirinler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak Uygulamalı Davranış Analizi(UDA,ABA) ilkelerine dayalı olarak geliştirilen önleme ve müdahale yöntemlerini uygulamaktayız.

Uygulamalı davranış analizi doğal ortamlarda ortaya çıkan ve sosyal yönden önemli olan, bireyin yasam kalitesini etkileyecek davranışlara odaklanmaktadır. Uygulamalı davranış analizi yöntemleri otizmli ve zihinsel yetersizliği olan bireyler için hem akademik hem de problem davranışların azaltılması amacıyla yaygın olarak kullanılmış ve bu yöntemlerin özellikle otizm spektrum bozukluğu tanısı olan bireylerin davranışları üzerinde etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Kaynaklar:

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Eğitimleri – Elif Tekin İftar



otizm osmaniye otizm osmaniye rehabilitasyon osmaniye rehabilitasyon merkezleri rehabilitasyon merkezleri osmaniye özel eğitim merkezleri
Osmaniye Rehabilitasyon
Osmaniye Rehabilitasyon

İlk Yorum Yapan Sen Ol